AANVULLENDE INFORMATIE

Hieronder vind je aanvullende informatie omtrent de praktijk, die van belang kan zijn voor de dienstverlening.

Privacy en cookies

Via de link leest u meer informatie over Privacy en cookies.

Algemene voorwaarden

Hieronder staan de zoals die binnen de praktijk gehanteerd worden:

• De therapeut die u een natuurgeneeskundig consult geeft, voorziet niet in een medische dienstverlening.
• Voor een dergelijke medische behandeling moet u zich richten tot een arts.
• …….. <lees verder>

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de professional zelf…… <lees verder>

Klacht

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.

Melding

Cliënten die onder behandeling zijn kunnen hier een melding maken ten aanzien van de dienstverlening.

Annulering

Annuleren van een consult is kosteloos indien dit minimaal 24 uur voor de afspraak plaatsvindt. Indien het consult binnen 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd wordt 50% van de kosten doorbelast. Bij afwezigheid zonder annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

Vergoeding

Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging VIV – Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. Tevens sta ik als therapeut ingeschreven bij het RBCZ – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

De praktijk is opgenomen in de zorggids, waardoor je in aanmerking kunt komen voor een vergoeding van het consult indien je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve zorg.

Registratie

KvK – registratienummer 64660990
VIV – Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
RBCZ – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Kennis

Naast de ervaringen uit mijn eigen leven heb ik de nodige kennis en kunde verkregen door het volgen van opleidingen:

 • Natuurgeneeskundig therapeut
 • Wet van Aantrekkingskracht coach
 • Stresscounselor
 • PSBK – Psychosociale Basiskennis
 • MBK – Medische Basiskennis
 • Access Consciousness® Bars Facilitator (BF)
 • Access Facelift™ Practitioner
 • Access Foundation™
 • NES therapeut
 • NLP practitioner
 • Psychosomatiek
 • Voeding: Paleo en natuurvoeding
 • PSYCH-K, The LOVE method
 • Reiki master

Door deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten en bij- en nascholingen bij te wonen blijf ik mij verder ontwikkelen in het vakgebied.

Binnen de praktijk kan gebruik gemaakt worden van verschillende manieren om meer helderheid en inzicht te krijgen:

 1. Energetische scan (NES – Nuticition Energetic Systems)
 2. Fysiologische scan (Multiscan Pro)
 3. Balance Test – test die aantoont of voeding bijdraagt aan jouw gezondheid
 4. Fysische vasculair therapie – verbetering van jouw microcirculatie

Tarieven

Hier vind je het aanbod en de actuele tarieven.

Voor meer informatie of vragen ga naar de contact pagina.

GRATIS INZICHT SESSIE

Reacties zijn gesloten.