PRIVACY EN COOKIES

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd) en ik informeer u vooraf mocht ik dit doen.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Met de accountant die mijn jaarstukken opstelt en de BTW aangifte regelt heb ik een verwerkingsovereenkomst getekend. Zij hebben enkel toegang tot de gegevens zoals benoemd als hieronder bij PRIVACY OP DE ZORGNOTA. Zij zijn volledig beschermd.
 • Het incidenteel verzenden van een nieuwsbrief of mailing. Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om u hiervoor weer af te melden.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • uw polisnummer zorgverzekering
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

COOKIES

Op we website wordt gebruik gemaakt van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt opgeslagen op uw computer bij bezoek aan mijn website. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor een goede functionele werking van de website. Andere cookies zorgen ervoor dat ik anoniem kan zien waar bezoekers op klikken (statistieken) om de website zo goed mogelijk te optimaliseren. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen.

Welke cookies worden gebruikt?

Google Analytics: voor de statistieken

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met mij op.

Reacties zijn gesloten.